KARIERA I FINANSE

Stawki za tłumaczenie przysięgłe – od czego zależą?

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Stawki za tłumaczenie przysięgłe – od czego zależą?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Pisma, akty i dokumenty o charakterze prawnym czy urzędowym zobowiązani jesteśmy wykonać u tłumacza przysięgłego, czyli takiego, który ma odpowiednie uprawnienia, by tego typu tłumaczenia wykonywać. Nie mamy się co łudzić — nawet najrzetelniejszy przekład bez odpowiedniego uwierzytelnienia nie będzie miał żadnej mocy prawnej. Dlatego musimy liczyć się także z kosztami z tego wynikającymi. Ceny za tłumaczenia przysięgłe są zróżnicowane i zależą od kilku czynników. W niniejszym tekście zostały one dokładnie omówione.

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od innych?

Zarówno tłumaczenia zwyczajne, jak i przysięgłe (nazywane prawidłowo uwierzytelnionymi) mają na celu przekład formy pisemnej lub ustnej wypowiedzi z języka źródłowego na język docelowy (w naszym przypadku język polski) przy zachowaniu tej samej treści i jej pełnego sensu. Fundamentalna różnica kryje się w przeznaczeniu wykonywanego tłumaczenia.

Warto wiedzieć, że tłumaczenie uwierzytelnione stosuje się do wszelkich dokumentów wydawanych przez instytucje państwowe i tylko taki rodzaj tłumaczenia zachowuje swoją moc prawną. Istnieje także tłumaczenie ustne przysięgłe, które stosuje się np. podczas rozpraw sądowych czy spotkań w kancelarii notarialnej.

Natomiast tłumaczenie zwykłe znajduje zastosowanie w przekładzie książek, czasopism i broszur, treści reklamowych, konwersacji, wystąpień, konferencji itp.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zgodnie z obowiązującą w naszym kraju ustawą, tłumaczem przysięgłym zwykło nazywać się osoby, które spełniły specjalne kryteria i zdały państwowy egzamin uprawniający je do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych dokumentów o charakterze prawnym, sądowym, oficjalnym, bankowym itp.

Warto wiedzieć, że tłumacze przysięgli uważani są za urzędników państwowych wykonujących zawód zaufania publicznego. Poświadczeniem tłumaczenia uwierzytelnionego jest specjalna pieczęć lub podpis elektroniczny danego tłumacza, zawierający jego imię i nazwisko oraz numer na liście tłumaczy przysięgłych.

Jakie teksty wymagają tłumaczenia uwierzytelnionego?

Z usług tłumacza przysięgłego jesteśmy zmuszeni skorzystać, jeśli potrzebujemy przekładu wszelkich dokumentów celem przedłożenia ich w jakiejś instytucji państwowej lub urzędzie.

Między innymi są to:

  • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • testamenty, darowizny,
  • pełnomocnictwa,
  • umowy kupna/sprzedaży,
  • świadectwa szkolne i dyplomy uczelni,
  • certyfikaty,
  • dokumentacja medyczna,
  • wszelkie umowy,
  • pisma i dokumenty urzędowe, prawne, sądowe, bankowe,
  • dokumenty dotyczące rejestracji pojazdu zakupionego za granicą.
tłumacze przysięgli przekładający dokumenty na język angielski
Fot.: Tirachard Kumtanom/pexels.com

Jakie czynniki mają wpływ na cennik usług za tłumaczenia przysięgłe?

Pierwszym czynnikiem wpływającym na cenę za tłumaczenie uwierzytelnione jest status klienta. Jeśli jest to instytucja państwowa, stawki dla wszystkich tłumaczy przysięgłych ustanowione są z góry. Natomiast jeśli jest to osoba indywidualna lub firma prywatna, każdy tłumacz przysięgły może dowolnie określać stawkę swojego wynagrodzenia.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

Dokładną wysokość stawek za wykonanie tłumaczenia przysięgłego dla instytucji państwowych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 roku. Są one nieco niższe w przypadku tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz wyższe, jeśli jest to przekład odwrotny. Ceny te wahają się w przedziale od ok. 34 zł (przekład z języka angielskiego, francuskiego i rosyjskiego) do niemal 75 zł (przekład na języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim).

Doświadczenie tłumacza przysięgłego

Im dany tłumacz przysięgły dłużej działa, tym jego wiedza i kompetencje wzrastają, a wykonane przez niego przekłady są wyższej jakości. Ponadto istnieją tłumacze przysięgli specjalizujący się w konkretnej dziedzinie (np. tłumaczenia dokumentacji medycznej), co również ma spory wpływ na ostateczny koszt wykonania u nich tłumaczenia dokumentów standardowych i specjalistycznych.

Charakter tekstu

Oczywiste jest, że im bardziej specjalistyczny jest dany dokument (np. zawiera słownictwo i wyrażenia branżowe), tym trudniejsze i wymagające większej wiedzy jest dokonanie przekładu. Stąd też będzie ono naturalnie droższe niż w przypadku standardowych tekstów.

dokument po tłumaczeniu
Fot.: Pixabay/pexels.com

Długość tekstu

Większość tłumaczy przysięgłych podaje cennik w przeliczeniu na jedną stronę tekstu. Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego uważa się 1125 znaków ze spacjami. Im dłuższy tekst, tym więcej stron zajmuje, tak więc koszty za przekład wzrastają. Co więcej, jeśli potrzebujemy danego dokumentu na cito, cena za wykonanie przekładu w trybie przyspieszonym również może wzrosnąć.

Język tekstu źródłowego

Popularne języki z terenu Unii Europejskiej, takie jak język angielski czy francuski, są tańsze w przekładzie od innych — rzadziej używanych lub uchodzących za egzotyczne — języków. Do najdroższych można zaliczyć języki azjatyckie, które nie posługują się alfabetem łacińskim. Podobnie przekłady z języka polskiego na język obcy są nieco droższe niż w odwrotną stronę.

praca tłumacza przysięgłego
Fot.: Karolina Grabowska/pexels.com

Tłumaczenie przysięgłe – cennik 2023

Różni tłumacze przysięgli mogą mieć nieco inną ofertę, a wycena zawsze odbywa się w sposób indywidualny, na podstawie konkretnego dokumentu. Przykładowe stawki za tłumaczenia uwierzytelnione znajdziesz tutaj: Tłumaczenie Przysięgłe – Cennik.

Jak zamówić tłumaczenie uwierzytelnione?

Dokumenty wymagające tłumaczenia możesz powierzyć tłumaczowi osobiście w jego biurze lub przesłać pocztą polską. Obecnie można wykonać to również przez internet — przetłumaczone dokumenty zostaną opatrzone podpisem elektronicznym tłumacza. 

Od czego zależą stawki za tłumaczenie przysięgłe? – Podsumowanie

Cennik tłumacza przysięgłego dla indywidualnych osób i prywatnych firm jest zależny od kilku czynników. Należą do nich: doświadczenie tłumacza, charakter i zaawansowanie danego pisma, jego długość, język źródłowy oraz docelowy, a także czas, w którym tłumaczenie ma zostać wykonane. Ceny jednostkowe podawane są za jedną stronę przeliczeniową. Pamiętaj, aby decydując się na biuro tłumaczeń sprawdzić, czy przekłady są realizowane przez tłumacza przysięgłego! W przeciwnym razie przetłumaczone dokumenty nie będą mieć mocy prawnej!

Zdjęcie główne: cottonbro studio/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*