KARIERA I FINANSE

Jak można domagać się zwrotu długu?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Jak można domagać się zwrotu długu?

Artykuł sponsorowany

Pożyczając pieniądze, każdy z nas liczy, że ostatecznie doczeka się zwrotu długu. Niestety, niezależnie komu i w jakich okolicznościach udzielisz pożyczki, istnieje ryzyko, że windykacja długu będzie utrudniona lub wręcz niemożliwe. Nie trać nadziei, dzisiaj przybliżamy sposoby, w jakie możesz domagać się zwrotu należności.

Umowa pożyczki – czym jest?

Każda umowa pożyczki, której wielkość przewyższa kwotę 1000 złotych, powinna zostać potwierdzona dokumentem. I chociaż nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby mniejsze zobowiązania zostały zawarte wyłącznie w formie ustnej, umowa pożyczki w wersji papierowej jest dodatkowym zabezpieczeniem dla wierzyciela. Warto wiedzieć, że czasami już samo pokwitowanie odebrania pieniędzy wystarczy jako dowód zawarcia umowy pożyczki, jednak jest to kwestia, którą dobrze ustalić jeszcze przed jej udzieleniem. Istnieją dwa rodzaje umowy, jest to umowa o charakterze nieodpłatnym (inaczej grzecznościowym) oraz o charakterze odpłatnym, która zakłada wynagrodzenie za korzystanie z pieniędzy wierzyciela w postaci odsetek. 

W przypadku, kiedy pożyczkodawca nabierze wątpliwości o zwrocie pożyczki, jest możliwe odstąpienie umowy. Dzieje się tak jednak wyłącznie w sytuacji, kiedy wierzyciel nie wiedział o złej sytuacji materialnej drugiej strony jeszcze przed zawarciem umowy. O ile odstąpienie od umowy może nastąpić w dowolnej formie, tak w sytuacji kiedy zawarto ją w formie pisemnej, musi ona zostać rozwiązana w taki sam sposób.

Jakie są podstawowe informacje, które powinna zawierać umowa pożyczki?

 • Miejsce i data zawarcia umowy;
 • określenie stron umowy (konieczne będzie umieszczenie takich danych jak imiona i nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy);
 • wskazanie przedmiotu umowy (warto zawrzeć szczegółowy opis kwoty lub pożyczanej rzeczy);
 • warunki zwrotu pożyczki (odsetki, raty, waluta, forma zwrotu);
 • informacja o stanie majątkowym dłużnika;
 • warunki wypowiedzenia umowy;
 • czytelne podpisy obu stron.

Po jakim czasie oczekiwać zwrotu pożyczki?

W sytuacji, kiedy termin zwrotu pożyczki nie jest dokładnie określony, windykacja należności może rozpocząć się po sześciu tygodniach od momentu zawarcia umowy. Co istotne, opóźnienie w spłacie pożyczki uprawnia pożyczkodawcę do żądania odsetek.

Fot. Nate Meepian/Adobe Stock

Windykacja polubowna

Już dzięki samej nazwie można wyciągnąć wniosek, iż windykacja polubowna ma na celu dążenie do jak najbardziej pokojowego, polubownego zakończenia sprawy. Rozchodzi się w niej bowiem o to, by zmotywować dłużnika do dobrowolnej spłaty należności czy też do zawarcia umowy w drodze negocjacji. Istotne jest to, że ten rodzaj windykacji nie opiera się na czynnościach prawnych. Dociera się do zwrotu należności za pomocą perswazji, a ponieważ sąd nie jest zaangażowany w proces, można również nakłonić dłużnika do zwrotu tych długów, które według prawa już się przedawniły.

Kroki windykacji polubownej to:

 • próby kontaktu z wierzycielem osobiście lub za pomocą telefonu, wiadomości e-mail lub sms;
 • wystosowanie wezwań do zapłaty;
 • informowanie dłużnika o zamiarze przeniesienia sprawy na drogę sądową;
 • negocjowanie w celu spłaty i odzyskania należności.

Windykacja sądowa

W sytuacji, kiedy windykacja polubowna nie spełnia swojej roli, nadchodzi czas na uzyskanie prawomocnego wyroku, który pozwoli na skierowanie sprawy do komornika. Dopiero po zapadnięciu wyroku jest on w stanie przeprowadzić egzekucję z majątku dłużnika i ściągnięcie należności. To bardziej skuteczna forma windykacji należności o długim terminie przeterminowania, szczególnie jeśli zwrócisz się o pomoc do kancelarii specjalizującej się w umowach pożyczkowych.

Fot. Mikhail Nilov/Pexels

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*