KARIERA I FINANSE

Czym jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość i jak z niego skorzystać?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Czym jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość i jak z niego skorzystać?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Dzisiaj duża część umów jest zawieranych na odległość. To oznacza, że transakcje tego typu wymagały oddzielnych regulacji prawnych. Jednym z ważniejszych aspektów jest możliwość ustawowego odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. To prawo przysługuje zasadniczo wszystkim konsumentom, ale również, przy spełnieniu odpowiednich wymogów, przedsiębiorcom. Dowiedz się więcej na ten temat.

Prawo konsumenta i przedsiębiorcy – odstąpienie od umowy

Przyjmuje się, że zakupy telefoniczne czy online, wiążą się dla kupującego z większym ryzykiem. Chodzi głównie o to, że nie ma on okazji do przymierzenia produktu, czy sprawdzenia go osobiście. Gdy po otrzymaniu przesyłki okaże się, że rozmiar jest niewłaściwy, a produkt odbiega od tego, co wyobrażał sobie kupujący, wtedy można odstąpić od tego zakupu.

W świetle polskiego prawa konsument ma na to 14 dni. Podobne przywileje mają przedsiębiorcy, a podstawą do roszczeń jest ustawa ze stycznia 2021 roku. Daje ona możliwość do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dotyczącej zarówno zakupu produktów, jak i zamówienia usług. Jednak nie jest to regułą.

Kiedy przedsiębiorca może odstąpić od umowy?

Zawarłeś umowę na odległość? Będziesz mógł od niej odstąpić, składając formularz odstąpienia od umowy – zarówno, jeśli zakupu dokonywałeś jako konsument, jak i przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jeśli zakup ten nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Oznacza to, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje osobom prawnym (spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacjom) oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki partnerskie, komandytowo-akcyjne).

Termin i forma odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W świetle obowiązującego prawa konsument i przedsiębiorca ma na odstąpienie od zawartej na odległość umowy 14 dni, liczone od chwili dostarczenia przesyłki przez kuriera, czy odebrania jej z punktu. Może to zrobić zgodnie z wewnętrznymi regulacjami sklepu, zazwyczaj wypełniając załączony do zamówienia wzór odstąpienia od umowy lub sporządzając go w formie pisemnej, podając przyczynę. O tym, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało przez sprzedawcę odebrane, zostaniesz przez niego poinformowany, np. mailowo.

Ustalenie charakteru zakupu w przypadku przedsiębiorcy

Aby odstąpienie było w pełni zgodne z przepisami obowiązującego prawa, wymagałoby jeszcze ustalenia, charakteru zawartej umowy sprzedaży. W praktyce pomocne dla oceny czy zakup ma charakter zawodowy dla przedsiębiorcy jest wpis przedsiębiorcy do CEIDG określający przedmiot wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Odstąpienie a wypowiedzenie umowy – różnice

Warto jeszcze zaakcentować różnice między odstąpieniem a wypowiedzeniem umowy. Przystępuje do nich jedna strona umowy, przy czym wypowiedzenie ma termin, w którym zaczyna obowiązywać (np. umowa wygasa po upływie miesiąca od złożenia wypowiedzenia). Wszystkie opłaty czy zadania wykonane w ramach obowiązywania umowy są skuteczne i wiążące. Z kolei odstąpienie ma skutek natychmiastowy i działa tak, jakby umowa nigdy nie została zawarta.

Zdj. główne: materiał od klienta

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*