KARIERA I FINANSE

Transport – jak zostać przewoźnikiem rzeczy lub osób

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Transport – jak zostać przewoźnikiem rzeczy lub osób

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Branża transportowa jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce w ciągu ostatnich lat. Odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym kraju, umożliwiając sprawne funkcjonowanie większości dziedzin gospodarki. Jednak założenie działalności gospodarczej związanej z przewozem rzeczy lub osób zobowiązuje przyszłego przedsiębiorcę do spełnienia szeregu wymagań zapisanych w rozporządzeniach. Zatem jak zostać przewoźnikiem rzeczy lub osób? Jakie trzeba spełnić wymogi? Odpowiedź poniżej!

Kim jest przewoźnik drogowy?

Przewoźnik drogowy to podmiot gospodarczy, który uprawniony jest do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, czyli przy pomocy swoich pojazdów zobowiązuje się do przewiezienia osoby lub ładunku z jednego miejsca na drugie. Może nim być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak również przedsiębiorstwo zajmujące się transportem. Usługi transportowe to ważna część gospodarki w Polsce i poza nią, bez której żaden handel nie byłby możliwy.

Transport drogowy wykonywany sprzętem specjalistycznym jak i zapleczem pojazdów realizuje firma KGHM ZANAM. W ramach posiadanej licencji organizują przewozy ładunków do krajów UE oraz innych krajów europejskich. Po więcej informacji kliknij: https://www.kghmzanam.com/uslugi-techniczne/transport-i-spedycja/

Jak założyć firmę transportową?

Założenie firmy transportowej wymaga na samym początku podjęcia decyzji, co lub kogo zamierzamy przewozić, na jakich trasach i czy przewozy będą regularne, czy okazjonalne. Dlatego warto stworzyć solidny biznesplan i:

 1. Poznać zapotrzebowanie rynku, na którym chcemy zaistnieć.

Pomimo tego, iż zapotrzebowanie na usługi w transporcie drogowym jest wysokie, warto jednak pamiętać, że dziedzina ta wiąże się z dużą konkurencją na rynku. Firma stawiająca pierwsze kroki w branży transportowej powinna również sprawdzić, jak chłonny jest rynek, na którym chce zaistnieć.

 1. Ustalić koszty stałe i zmienne przyszłej działalności gospodarczej.

Koszty te związane są między innymi z planowaną ilością zatrudnionych pracowników, wynajęciem biura, ilością posiadanych pojazdów, czy strategią marketingową.

 1. Określić rentowność firmy transportowej.

W przypadku firmy transportowej trzeba się zastanowić, czy świadczone usługi będą przynosiły zysk, czyli ile spodziewamy się rocznie zarobić.

Wymagania finansowe

Działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego można prowadzić tylko wtedy, gdy firma spełni wymóg odpowiedniej zdolności finansowej. Najczęściej wybieraną formą potwierdzenia sytuacji finansowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej to:

 • roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone raportem biegłego rewidenta,
 • gwarancja bankowa.

Wysokość kwot potwierdzających dobrą zdolność finansową to:

 • 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy,
 • 5000 euro na każdy dodatkowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Kolejnym krokiem jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej jest uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób, który można zdobyć po przejściu szkolenia i zdania egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Do egzaminu może podejść osoba pełnoletnia niezależnie od wykształcenia, czy doświadczenia zawodowego. Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest niezbędny do wykonywania usług z zakresu transportu drogowego.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG. Wniosek należy złożyć online za pośrednictwem rządowej strony, na miejscu w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, lub korespondencyjnie.

Wybór formy opodatkowania

Forma opodatkowania to ważna decyzja, a jej ewentualnej zmiany można dokonać tylko raz w roku w określonym terminie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Skarbowym. Do wyboru mamy:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • opodatkowanie liniowe,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zgłoszenie do ZUS

W ciągu 7 dni od założenia firmy należy również dokonać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie o niekaralności

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, należy złożyć wniosek przez internet, w punkcie informacyjnym lub listownie z potwierdzeniem płatności za wydanie informacji.

Uzyskanie licencji transportowej

Warunkiem niezbędnym do prowadzenia działalności transportowej jest uzyskanie licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja transportowa to dokument potwierdzający, że dana firma może legalnie przewozić osoby lub rzeczy.

 1. Licencja na transport towarów

O wydanie licencji na transport krajowy dotyczący przewozu rzeczy należy ubiegać się w Starostwie Powiatowym. W przypadku licencji międzynarodowej o wydanie należy starać się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Czas oczekiwania na licencję nie powinien przekroczyć 30 dni. Licencję krajową wydaje się na 2-50 lat, natomiast międzynarodową na 5 lub 10 lat.

 1. Licencja na transport ludzi

Wniosek o licencję na przewóz ludzi samochodem osobowym należy złożyć w Starostwie Powiatowym. Uprawnia ona do przewozu samochodem osobowym ludzi tylko na terenie Polski. Nie uprawnia do przewozu osób taksówką.

Licencję na przewóz osób busem (od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą) uprawnia do przewozów okazjonalnych. Przewozy regularne mogą wykonywać tylko autobusy. Wniosek o licencję należy złożyć w Starostwie Powiatowym.

Licencję transportową można stracić! 

Może nastąpić to w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca nie rozpocznie działalności w zakresie transportu w ciągu 6 miesięcy,
 • przedsiębiorca nie spełni warunków w zakresie wykonywania działalności obejmującej transport drogowy,
 • firma straci tzw. dobrą reputację, czyli popełni świadome przestępstwo,
 • przedsiębiorca lub osoba zarządzająca transportem złamie przepisy podatkowe,
 • przedsiębiorca odstąpi licencję osobom trzecim,
 • naruszone zostaną przepisy związane z czasem pracy i kwalifikacjami kierowców.
Założenie firmy transportowej wymaga wielu formalności
Fot.: GREGOR/pixabay.com

Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca?

Każdy kierowca zobowiązany jest do posiadania kompletu dokumentów niezbędnych podczas kontroli drogowej. Należą do nich:

 • prawo jazdy,
 • karta kierowcy,
 • świadectwo ukończenia szkolenia okresowego,
 • informacje z tachografu,
 • ważne orzeczenie psychologiczne i lekarskie,
 • licencję firmy na wykonywanie transportu drogowego,
 • wypis z oryginału zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • wypis z oryginału licencji międzynarodowej (wspólnotowej).

Dokumenty odnośnie pojazdu

 • dowód rejestracyjny,
 • ubezpieczenie OC,
 • upoważnienie do korzystania z pojazdu wziętego w leasing,
 • okresowe badanie techniczne pojazdu,
 • certyfikat Euro (w przypadku przewozów międzynarodowych),
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Dokumenty związane z przewożonym ładunkiem

 • list przewozowy,
 • świadectwo pochodzenia przewożonego towaru,
 • kwit wagowy,
 • faktura VAT,
 • dokument WZ.

Dokumenty na trasach międzynarodowych

 • zezwolenie na transport międzynarodowy rzeczy,
 • licencję wspólnotową,
 • międzynarodowy list przewozowy,
 • zezwolenie EKMT,
 • zezwolenie na wykonywanie przewozu kabotażowego.

Podsumowanie

Wykonywanie działalności transportowej zarówno krajowej, jak i międzynarodowej wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie tego zawodu oraz szeregu innych równie ważnych dokumentów. Niemniej jednak samochodowy transport drogowy to w Polsce jedna z dominujących gałęzi gospodarki.

Zdjęcie główne: Markie Mad/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*