INNE

Notarialne poświadczenie podpisu – kiedy jest wymagane? 

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis
Notarialne poświadczenie podpisu – kiedy jest wymagane? 

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Główny cel notarialnego poświadczenia podpisu to uznanie (ponad wszelką wątpliwość) jego autentyczności. Notarialne poświadczenie podpisu jest wymagane przy niektórych czynnościach prawnych. Co warto wiedzieć o notarialnym poświadczeniu podpisu? W jakich przypadkach jest wymagane? Jak wygląda poświadczenie podpisu przez notariusza w praktyce? Sprawdź!

Czym jest notarialne poświadczenie podpisu?

Potwierdzenie autentyczności podpisu u notariusza polega na uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny lub złożeniu podpisu w obecności notariusza. Ten może poświadczyć złożony podpis dopiero po ustaleniu tożsamości osoby składającej podpis. Aby mógł to zrobić, osoba składająca podpis musi okazać notariuszowi ważny dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport.

Dane konieczne do notarialnego poświadczenia podpisu to także wszystkie imiona, nazwisko, imię ojca, imię matki, PESEL, stan cywilny (panna lub kawaler, zamężna lub żonaty, rozwiedziona lub rozwiedziony, wdowa lub wdowiec), adres, numer i termin ważności wspomnianego wcześniej dowodu tożsamości oraz obywatelstwo.

Warto podkreślić, że wraz z dokumentem z notarialnie poświadczonym przez notariusza podpisem wiąże się domniemanie własnoręczności podpisu oraz domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia (tak zwana data pewna). Jednakże, badanie treści pisma nie jest zadaniem notariusza. Podczas notarialnego poświadczania podpisu nie podejmuje on takich czynności. Co ważne – po poświadczeniu podpisu przez notariusza, charakter całego dokumentu nie staje się urzędowy, lecz zyskuje urzędową klauzulę poświadczeniową. Dokument może zmienić charakter na urzędowy, jeśli zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego.

Kiedy poświadczenie własnoręczności podpisu jest konieczne?

Jak już wiemy, wiele przepisów prawnych wymaga poświadczonego notarialnie podpisu dla ważności czynności prawnych. W związku z tym konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu – własnoręczny podpis musi zostać poświadczony przez notariusza, tj. notariusz zamieszcza w dokumencie pisemnym klauzulę stwierdzającą własnoręczność podpisu wskazanej osoby. Jakie konkretnie przepisy prawne wymagają notarialnego poświadczenia podpisu?

Poświadczenie podpisu najczęściej jest konieczne przy umowie zbycia przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Potrzebne jest też przy wszelkiego rodzaju pełnomocnictwach do dokonania określonych prawnych czynności. Podczas przygotowywania wzorów podpisów członków organów lub osób prawnych, notarialne poświadczenie podpisu jest konieczne. Wymaga się go w przypadku poświadczeń o charakterze niemajątkowym i majątkowym.

Bez podpisu poświadczonego notarialnie, wiele czynności prawnych nie może zostać uznanych za ważne. Ponadto poświadczenie podpisu zmniejsza ryzyko, że osoba, która podpis złożyła, w późniejszym czasie zaprzeczy, iż go złożyła. Warto podkreślić, że w niektórych sytuacjach poświadczenie podpisu może zostać sporządzone, nawet jeśli osoba mająca podpisać dokument np. choruje lub jej wiek czy stan zdrowia nie pozwalają na złożenie podpisu.

Co musi zawierać notarialne poświadczenie podpisu?

Aby poświadczenie podpisu przez notariusza zostało uznane za ważne, musi zawierać datę dzienną poświadczenia. Może zawierać też godzinę i minutę poświadczenia, jeśli klient tak chce. Wymagane jest także oznaczenie kancelarii notarialnej świadczącej ów usługę oraz podpis notariusza i pieczęć notariusza. Poświadczenie podpisu musi zostać wykonane trwałym środkiem pisarskim – wówczas jakakolwiek zmiana treści nie jest możliwa. Osoba składająca podpis musi być obecna podczas notarialnego poświadczania podpisu.

Dlaczego notarialne poświadczenie podpisu jest tak ważne?

Zawarcie jakiejkolwiek umowy wymaga od uczestniczących w niej stron złożenia tak zwanych oświadczeń woli, czyli oficjalnego potwierdzenia, że chcą zawrzeć umowę. Jeżeli umowa zostaje przygotowana w pisemnej formie, konieczne jest złożenie na niej swojego podpisu. Złożenie podpisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści dokumentu. Jeżeli wszystkie zainteresowane strony są obecne przy wystawianiu dokumentu lub zawieraniu umowy, nie ma podstaw do kwestionowania autentyczności podpisów.

Nie zawsze jednak możliwe jest podpisywanie dokumentów w obecności drugiej strony, dlatego poświadczenie własnoręczności podpisu przez uprawnionego do tego notariusza jest koniecznością. Poświadczenie daje pewność, że podpis jest prawdziwy – notariusz to osoba zaufania publicznego, która ściśle przestrzega obowiązujących procedur. Każdorazowo weryfikuje on tożsamość osoby podpisującej dokument. Sprawdza też, czy osoba, która złożyła podpis rozumie wagę swojego czynu w pełni i czy działa z własnej woli.

Jakie są opłaty związane z poświadczeniem własnoręczności podpisu?

Uzyskanie notarialnego poświadczenia podpisu jest możliwe po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Koszt takiej usługi wynika z taksy notarialnej. Innymi słowy, wiele zależy od rodzaju dokumentu. W przypadku dokumentu, w którym przedmiot oznaczony jest konkretną kwotą, cena poświadczenia podpisu przez notariusza wyniesie 1/10 stawki, którą trzeba by było uiścić, jeśli umowa miałaby zostać spisana w formie aktu notarialnego. Cena poświadczenia podpisu nie może wynieść więcej niż 300 zł + 23% VAT. W zależności od kancelarii, cena za taką usługę może się różnić.

Podsumowanie

Poświadczenie podpisu jest jedną z częściej świadczonych usług przez notariusza. Dokument staje się zdecydowanie bardziej wiarygodny, jeśli notariusz – osoba zaufania publicznego – uzna autentyczność podpisu. Poświadczenie własnoręczności podpisu jest szybką i prostą czynnością, wymaganą m.in. przy umowie zbycia przedsiębiorstwa lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest konieczna podczas przygotowywania wzorów podpisów członków organów lub osób prawnych (spółdzielni, spółek) oraz przy różnego rodzaju oświadczeniach o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Zdjęcie: Mikhail Nilov/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*