KARIERA I FINANSE

Jak kupić akcje na giełdzie?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Jak kupić akcje na giełdzie?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Zakup akcji spółek nie jest ani trudny, ani czasochłonny. Wystarczy odwiedzić wybrany dom maklerski, założyć sobie w nim konto maklerskie, zasilić je pieniędzmi i zlecić zakup akcji konkretnej spółki lub spółek notowanych na giełdzie. Akcji lub innych papierów wartościowych.

Akcje są jednym z rodzajów papierów wartościowych, czyli podstawowego instrumentu rynku kapitałowego. Obok nich do papierów wartościowych zalicza się również między innymi obligacje, papiery skarbowe oraz weksle, a także opcje i kontrakty terminowe.

Akcje i obligacje

Akcje są tzw. udziałowymi papierami wartościowymi emitowanymi przez spółki akcyjne i odzwierciedlają udział w kapitale zakładowym spółki. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, mają prawo uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących spółki na przykład biorąc udział w walnych zgromadzenia akcjonariuszy. Ich siła głosu zależy z reguły od ilości posiadanych akcji. Ponadto akcjonariuszom przysługuje prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki.

Innym rodzajem papierów wartościowych są obligacje, papiery skarbowe oraz weksle. Te instrumenty są zaliczane do kategorii dłużnych papierów wartościowych. Emitentem najpopularniejszych dłużnych papierów wartościowych, czyli obligacji mogą być zarówno państwa, jak i podmioty gospodarcze. Emitent obligacji zobowiązany jest do zwrotu pożyczonej kwoty w określonym z góry terminie, z reguły wraz z odsetkami.

Opcje i kontrakty

Wspomniane wcześniej opcje i kontrakty terminowe zaliczane są do papierów wartościowych pochodnych. To rodzaj papierów wartościowych, których wartość jest uzależniona od cen innych instrumentów finansowych, tzw. bazowych. Opcje i kontrakty terminowe umożliwiają między innymi zarabianie na wahaniach cen akcji, towarów, surowców, a także indeksów giełdowych. Ze względu na ryzyko, które niosą papiery wartościowe pochodne inwestowanie w te instrumenty jest zalecane raczej doświadczonym inwestorom.

Ze względu na okres ważności papierów wartościowych dzieli się je na krótkoterminowe – w ich przypadku okres realizacji jest krótszy niż jeden rok – oraz długoterminowe, do których zalicza się papiery wartościowe o dłuższym niż rok okresie realizacji.

Korzystne dla emitentów i inwestorów

Papiery wartościowe służą więc zarówno emitentom, którzy przy ich pomocy pozyskują kapitał do rozwoju swojej działalności lub na przykład sfinansowania nowych projektów, jak i inwestorom. Dla tych drugich papiery wartościowe są instrumentem do ulokowania zaoszczędzonych pieniędzy z nadzieją na uzyskanie w przyszłości satysfakcjonującej stopy zwrotu.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Zdjęcie: materiał Klienta.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*